Uudised » Teated » Uus info 10+1 formaadi kohta alates 03.02.21

Täna on terviseamet kultuuriministeeriumile saatnud harrastajate treeningtegevuste juhiste alusprojekti.

Selles sisalduvad plaanitavad põhinõuded pallimängude osas on just edastatud vastutavatele alaliitudele.

Eesmärgiga hoida pallimänge madala riski kategoorias, tegelevad alaliidud asap saadud juhiste ja alaspetsiifiliste nõuete ühitamisega, et siis dokument kooskõlastamisele saata. 

Seni juba 10+1 toimib, aga terviseametil on jätkuvalt võimalus seda muuta.

Lisaks selgitab kultuuriministeerimi spordiosakond hetkeseisu laiemas vaates alljärgnevalt: 

Olenemata sellest, kas sporditegevus on kõrge või madala riskiga, on spordiobjektide täituvus lubatud kuni 50% ruumi täituvusest. Spordiobjekti üldist täituvust arvestatakse Spordiregistris kirjas olevate kappide või nagide arvu järgi. Nt: kui spordiobjektil on kokku 500 kappi, siis võib korraga spordihoones viibida kuni 250 inimest. Kui ühes riietusruumis on näiteks 100 kappi, siis võib riietusruumis olla korraga kuni 50 inimest. Kui riietusruumid on väikesed, siis tuleb lähtuda tervest mõistusest ning lubada riietusruume korraga nii palju inimesi, et neil on võimalik teineteisega hoida mõõdukat (2m) distantsi. Sauna puhul tuleb lähtuda sellest, et kui tavaolukorras mahub sauna näiteks 10 inimest, siis praegu võib seal olla korraga 5.

Treeningsaalidesse ei tohi lubada korraga rohkem inimesi kui 50% spordiobjekti riietusruumide kappide/nagide koguarvust. Kui spordiobjektil on mitmeid erinevaid treeningsaale, siis tuleb lähtuda sellest,et ruumis võib olla kuni 50% ruumi tavapärasest täituvusest. Nt: tavaolukorras on rühmatreeningu puhul saalis maksimaalselt 30 inimest, 50% piirangu kohaselt võib saalis olla 15 inimest. Kui 15 inimese saali lubamine ei võimalda hoida teineteisega kahemeetrist vahemaad, siis tuleb inimeste arvu vähendada selliselt, et see oleks võimalik.

Madala riskiga sporditegevuste puhul, loetelu leitav siit, on lubatud rühma suurus kuni 11 inimest. Kuna antud tegevuste iseloom on selline, kus spordiala harrastamiseks puudub vajadus olla teineteisele lähemal kui 2 meetrit ning nende tegevuste käigus ei teki füüsilist kontakti teiste inimestega, siis loetakse neid madala riskiga aladeks/tegevusteks. Kui nende tegevuste puhul tekib ühe rühma siseselt inimeste vahel olukord, kus nad on lühiajaliselt teineteisele lähemal kui 2 meetrit, siis on see lubatud, kuid mõistlik on praegusel ajal hoida niipalju distantsi kui see on võimalik. Ühes grupis olevad inimesed ei tohi kokku puutuda teiste gruppidega. Kokku võib ruumis viibida niipalju rühmasid, et inimeste koguarv ei ületa 50% ruumi täituvust ning tagatud on, et rühmad ei puutu teineteisega kokku. Neid reegleid tuleb järgida nii enne treeningut, treeningu ajal kui ka pärast treeningut, sh riietusruumis ja fuajees.

Nt: spordisaal on piisavalt suur, et mahutada treenima korraga viis 10 - liikmelist iluvõimlejate rühma. Need viis rühma tohivad korraga saalis treenida, kuid ei tohi kordagi teineteisega kokku puutuda. Rühmad ei tohi seguneda ka fuajees ning riietusruumis. Kui riietusruumi suurus ei võimalda rühmadel riietusruumis distantsi hoida, siis tuleb rühmade saabumine ja lahkumine ajatada selliselt, et korraga ei viibiks riietusruumis rohkem kui üks rühmning riietusruumi täituvus ei ületaks 50%.

NB! Võistkonnaalad (korvpall, käsipall, võrkpall, jalgpall, saalihoki, jäähoki) loetakse madala riskiga alade hulka ainult juhul, kui ala kureeriv spordialaliit koostab täiendavad usaldusmeetmed ning on need kooskõlastanud Terviseametiga. Kui Terviseamet ei kiida meetmeid heaks või kokkulepitud meetmete järgimist ei suudeta tagada, siis on eelnimetatud võistkonnaalad kõrge riskiga tegevused ning järgida tuleb 2+2 formaati! Kuna võistkonnaaladel on omavaheline kontakt juhuslik, siis on täiendavate meetmete korral võimalik ka neid alasid 11 inimesega grupis harrastada.

Kõrge riskiga sporditegevuste puhul on lubatud tegevus maksimaalselt kahe inimese vahel ning teiste inimestega, kes ruumis viibivad, peab hoidma kahemeetrist vahemaad. Kogu treeningu vältel ei tohi vahetada treeningpaarilist. Ruumi täituvus ei tohi seejuures ületada 50%. Kõrge riskiga tegevused on liigitatud sellesse rühma seetõttu, et nende tegevuste iseloom on reeglina selline, kus on vajadus olla pidevalt kontaktis teise/teiste inimestega või tegevusele on iseloomulik intensiivne hingeldamine. TA nimekiri nende tegevuste osas ei ole ammendav ning selles võib hetkel leiduda küsitavusi. Ebakõlade selgumisel püüab Kultuuriministeerium leida koostöös TA-ga tekkinud olukorrale lahenduse.

NB! Rühmatreeninguid võib läbi viia juhul, kui kogu tegevuse vältel on lähikontaktis maksimaalselt 2 inimest. Nt: kaks sõbrannat tulevad koos spordiklubi treeningule, mis kannab nimetust rühmatreening. Need kaks inimest ei tohi ei enne, pärast ega ka treeningu ajal kokku puutuda teiste treeningul osalevate inimestega, st inimeste vahel on kahemeetrine vahemaa. Kui inimene tuleb üksi treeningule, siis hoiab tema kõikide teiste treenijatega kahemeetrist vahemaad. Kui madala riskiga tegevuste puhul võis tegevuse ajal tekkida juhuslik kontakt, siis kõrge riskiga tegevuste ajal seda tekkida ei tohi! Rühmatreeningu korral võib ruumi täita inimestega kuni 50% ulatuses, kuid kõikide inimeste/paaride vahele peab jääma 2 meetrit vahet.

Nt:

  1. judotreeningu saal mahutab tavaolukorras korraga treenima 32 inimest. Praeguste piirangute ajal võib saalis korraga kokku viibida 16 inimest (50%). Kuna judo on kõrge riskiga tegevus, siis võib tegevust läbi viia vaid 2 inimese vahel. Kui need 16 inimest treenivad terve treeningu vältel samade paarilistega ja teiste paaridega kokku ei puututa, siis on tegevus samas ruumis lubatud.
  2. võistlustantsu rühm võib teha ühes saalis trenni, kuid samade paarilistega ning tagada tuleb, et kokku ei puututa teiste paarilistega.

Kui madala riskiga tegevuste puhul võib viirus levida juhuslike kontaktide tõttu maksimaalselt 11 inimese vahel, siis kõrge riskiga tegevuste puhul maksimaalselt 2 inimese vahel. Kui teil on kahtlus, kas tegevus liigitub kõrge või madala riskiga tegevuse alla, siis hoidke kahemeetrist distantsi tegevuse ajal, ärge paarilisi vahetage ning saate tegevused läbi viia. Võistkonnaalade treeningtegevuse läbiviimise juhendid edastatakse alaliitude poolt lähiajal.

NB! Võimalusel soovitame treeningud viia välitingimustesse. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb teha kõik selleks, et ei tekiks tarbetuid kontakte ning kui need tekivad, siis tagada, et need tekiksid võimalikult väheste inimeste vahel.

Eesti sport on praegu kehtivate piirangutega väga avatud võrreldes muu Euroopaga, seega palume suhtuda kehtivatesse piirangutesse tõsiselt ning teha omalt poolt kõik selleks, et sporti oleks võimalik ka edaspidi turvaliselt harrastada.

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |