Uudised » Teated » Covid-19 info septembris 2021

Kultuuriministeeriumi info teadmiseks Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ muutmine.

Korraldusega muudetakse praegu kehtiv konkreetsetele võistlustele tehtud lähikontaktsete karantiininõuete erand üldiseks erandiks, mis võimaldab teatud tingimustel ka teiste rahvusvaheliste kõrge tasemega spordiürituste korraldamisel erandit rakendada.

Erandi rakendamise tingimused on järgmised:

 • võistlus on kantud rahvusvahelise spordiorganisatsiooni võistluskalendrisse;
 • tegemist on rahvusvahelise kõrge sportliku tasemega tiitlivõistlusega;
 • vähemalt pooled sportlastest või võistkondadest on saabunud välisriikidest;
 • jälgitakse rahvusvahelise spordialaliidu kinnitatud nõudeid;
 • Kultuuriministeerium on andnud nõusoleku erisuse vajalikkuse rakendamisele;
 • Terviseamet on korraldaja koostatud riskide maandamise plaani heaks kiitnud;
 • lähikontaktsete varasemate testide tulemused on positiivsed;
 • lähikontaktne järgib keeldu lahkuda oma elukohast või viibimiskohast, välja arvatud treeninguteks, võistlusteks või riigist lahkumiseks.

Lähikontaktsuse erandit ei kohaldata Eesti meistrivõistlustele ega Eesti karikavõistlustele. Samuti ei kohaldata erandit liikumisharrastuse üritustele ega lähinaabritega hooaja jooksul ühiselt toimuvatele liigadele või võistlustele.

Kui võistluse korraldaja soovib võistlusel lähikontaktsuse erisust rakendada, siis esimese sammuna tuleb sellest kirjalikult koos põhjendusega teavitada Kultuuriministeeriumi piisavalt enne võistluse algust.

Korraldus

Seletuskiri

Kultuuriministeeriumi info: kas lapsevanem peab enda nakkusohutust tõendama, kui ta viib lapse treeningule ning viibib spordihoones lühikest aega?

Kui lapsega spordihoonesse sisenemine on vältimatu (laps on väike ja ei julge üksi minna, ei oska veel riietuda jne), siis võib lapsevanem lühikest aega (u kuni 15 min) viibida spordihoones ilma, et ta tõendaks enda nakkusohutust. Kanda tuleb maski ning hoida teiste inimestega mõistlikku vahemaad. Lapsevanem, kes ei ole oma nakkusohutust tõendanud, peab pärast lapse treeninguks ettevalmistamist (abistamine riietumisel, treeningruumi saatmine) spordihoonest lahkuma. 

Kui lapsevanem soovib spordihoonesse jääda, et lapse treeningut pealt vaadata, tunnist osa võtta või peab teda terve tunni vältel abistama, siis peab lapsevanem tõendama enda nakkusohutust. 

Spordihoonete haldajatel on sellegipoolest õigus nõuda kõikidelt täiskasvanud inimestelt spordihoonesse sisenemisel COVID-19 tõendit, kuid see ei ole kohustuslik, kui lapsevanem viibib spordihoones lühikest aega ja ei võta tegevustest osa.  

Palve spordiklubidel olukorda lapsevanematele selgitada ning paluda võimalusel last siseruumides mitte saata, et vältida ebavajalike kontaktide teket. 

Veel kultuuriministeeriumi infot 7. septembri seisuga: 

Täname kõiki kultuuri- ja spordiasutusi, kes eeskujulikult on kontrollinud COVID tõendeid. Te aitate hoida kultuuri avatuna ja vähendada koormust haiglatele. 

Tuletame meelde, et Terviseamet teeb COVID tõendite kontrollimise järelevalvet ning kui tuvastatakse rikkumine, siis vastutab selle eest korraldaja.

Alates 6. septembrist on Euroopa Liidu tervisetõendite kontrollimine veebirakenduses kontroll.digilugu.ee tehtud veelgi lihtsamaks ja kiiremaks, sest kui varem näitas QR kood vaid tõendi ehtsust, siis uus tehniline lahendus võimaldab detailset kontrolli ka hetkel Eestis kehtivate nõuete osas.

Kui enne kuvati kontrollijale kahte tulemust vastavalt sellele, kas tõend on ehtne või mitte (roheline või punane), siis peale Eesti reeglite lisamist kuvatakse kontrollijale kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tehniline viga, tõend ei kehti).

Uuenenud kontrollirakendus näitab, kas:

 • vaktsineerimiskuur on lõpetatud (1/1st, 2/2st jne);
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt 14 päeva, Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 päeva;
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta
 • negatiivse tulemusega PCR testiproov on võetud viimase 72 tunni sees;
 • negatiivse tulemusega kiirtesti proov on võetud viimase 48 tunni sees;
 • positiivse tulemusega PCR testiproovi võtmise kuupäevast on möödas üle 11 päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva

Lisaks oleme Kultuuriministeeriumi kodulehele www.kul.ee/covid-tervisetoend lisanud näiteid erinevate teenusepakkujate COVID kiirtesti tõenditest. Nimekiri täieneb jooksvalt. Loodetavasti on see teile abiks kontrollimaks erinevaid tõendeid, millega kliendid teie juurde tulevad.

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |