Uudised » Teated » 21. novembril toimuvad treenerite kutseeksam ja taastaotlemise vestlused

Eesti Olümpiakomitee saalihoki treenerite kutsekomisjon korraldab treenerite I - III taseme kutseeksami 21. novembril 2013 algusega kl 15.00 Spordiklubis Aeg, Sütiste 32 (ametlik kutse allpool).
Kutseeksam näeb välja nii, et tehakse üldainete kirjalik test (kestvus kuni 60 min, 20 küsimust, 4 varianti, üks on õige) ja seejärel erialane test (kestvus kuni 60 min, 20 küsimust, 4 varianti, üks on õige). 
Üldinfo on olemas http://www.eok.ee/node/6532 
Erialased küsimused pärinevad mängureeglitest, saalihoki algõpetuse õpikust ja muudest www.saalihoki.ee materjalidest ning 2008. aastal ilmunud TREENERITE TASEMEKOOLITUSE ÕPIKUST  http://treener.eok.ee/oppematerjal_vaata.php?id=164 
Praktilise eksami (näidistunni) läbiviimise vajaduse otsustab kutsekomisjon personaalselt iga eksamil osaleja suhtes.

Treeneritel, kellel lõpeb käesoleval aastal kutsetunnistuse kehtivus (www.spordiregister.ee), toimub kutse taastaotlemine 21. novembril intervjuu/vestluse vormis vastavalt kehtivale üldkorrale.

Täiendkoolitused (arvesse tulevad viimased 4 aastat), mis on toimunud väljaspool meie alaliitu, peavad olema tõendatud vastavate tunnistuste või õpinguraamatute koopiatega. Eesti Saalihoki Liidu viimase 4 aasta koolitustel osalemise kohta on vajalik märkida nendest osavõtu aeg ja koht, mille järel kontrollitakse osalemist vastavatest nimekirjadest ja lisatakse esitatud eksamiavaldustele vastavad märked. 
 
 
 
 
AMETLIK KUTSE
  
EESTI SAALIHOKI LIIDU TREENERITE  I - III TASEME KUTSEEKSAMID
 
Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Saalihoki Liit kuulutavad välja avalduste vastuvõtmise I -III taseme kutseeksamite sooritamiseks või kutse taastaotlemiseks.
Palume esitada Eesti Saalihoki Liidule (postiaadress Pirita tee 12, Tallinn 10127, e- mail: teesalu@saalihoki.ee) järgmised dokumendid või nende koopiad:
- vormikohane avaldus
- isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
- haridust tõendava dokumendi koopia
- täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (viimased 4 aastat)
- vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)
- tööstaaži tõendamiseks koopia tööraamatust või tõend tööandjalt
 
Dokumentide esitamise tähtaeg: 14. november  2013.a
 
Teooria eksami toimumine: 21. novembril  2013. a kl 15.00-17.00 (Spordiklubi Aeg, Sütiste tee 32 Tallinn).   
 
Kutseomistamistasu peab olema laekunud hiljemalt 21. novembriks 2013.a Eesti Saalihoki Liidu arveldusarvele a/a 221010439110 (Swedbank).
 
Kutseomistamistasud:                                                    
                                     I tase –   32.-                       
                                    II tase –   38.-                       
                                   III tase –   45.-                        
 
Avalduse ja CV blankettide vormid on võimalik leida: http://www.eok.ee/node/6532

 

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |