Uudised » Teated » Koolitusel osales 15 treenerit, tulekul eksam

Saku hubases pruulikojas  Risto Lalli poolt läbi viidud treenerite koolitusest võttis osa 15 huvilist.

7- tunnisel seminaril käsitletud teemad olid treeningu ülesehitus, meeskonnataktika, standardolukorrad ja eriolukorrad, treeningtunni jälgimine Saku Spordikeskuses, arutelu ja kokkuvõtted.

 

Eesti Olümpiakomitee saalihoki treenerite kutsekomisjon korraldab treenerite I - III taseme kutseeksami 12. detsembril 2012 (täpsem info allpool).
Kutseeksam näeb välja nii, et tehakse üldainete kirjalik test (kestvus kuni 60 min, 20 küsimust, 4 varianti, üks on õige) ja seejärel erialane test (kestvus kuni 60 min, 20 küsimust, 4 varianti, üks on õige). 
Erialased küsimused pärinevad mängureeglitest, saalihoki algõpetuse õpikust ja muudest www.saalihoki.ee materjalidest ning 2008. aastal ilmunud TREENERITE TASEMEKOOLITUSE ÕPIKUST http://treener.eok.ee/oppematerjal_vaata.php?id=164.  
Praktilise eksami (näidistunni) läbiviimise vajaduse otsustab kutsekomisjon personaalselt iga eksamil osaleja suhtes.

Treeneritel, kellel lõpeb käesoleval aastal kutsetunnistuse kehtivus (www.spordiregister.ee), toimub kutse taastaotlemine 12. detsembril intervjuu/vestluse vormis vastavalt kehtivale üldkorrale.

Koolitused (arvesse tulevad viimased 4 aastat), mis on toimunud väljaspool meie alaliitu, peavad olema tõestatud vastavate tunnistuste või õpinguraamatute koopiatega. Eesti Saalihoki Liidu viimase 4 aasta koolitustel osalemise kohta on vajalik märkida nendest osavõtu aeg ja koht, mille järel kontrollitakse osalemist vastavatest nimekirjadest ja lisatakse esitatud eksamiavaldustele vastavad märked. 
 
 
  
EESTI SAALIHOKI LIIDU TREENERITE  I - III TASEME KUTSEEKSAMID
 
Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Saalihoki Liit kuulutavad välja avalduste vastuvõtmise I -III taseme kutseeksamite sooritamiseks või kutse taastaotlemiseks.
Palume esitada Eesti Saalihoki Liidule (postiaadress Pirita tee 12, Tallinn 10127) järgmised dokumendid või nende koopiad:
- vormikohane avaldus
- isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
- haridust tõendava dokumendi koopia
- täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (viimased 4 aastat)
- vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)
- tööstaaži tõendamiseks koopia tööraamatust või tõend tööandjalt
 
 
Dokumentide esitamise tähtaeg: 28. november  2012.a
 
Eksamitele lubatakse neid, kes on läbinud vajalikus mahus Eesti Saalihoki Liidu või teised kutsekomisjoni poolt aktsepteeritud koolitused.
 
 
Teooria eksami toimumine: 12. detsembril  2012. a kl 15.00-17.00 (Spordiklubi Aeg, Sütiste tee 32 Tallinn). Vajadusel toimuv praktiline eksam (näidistund) viiakse läbi detsembrikuus.  
  
 
Kutseomistamistasu peab olema laekunud hiljemalt 28. novembriks 2012.a Eesti Saalihoki Liidu arveldusarvele a/a 221010439110 (SWEDBANK).
 
 
Kutseomistamistasud:                                                    
                                     I tase –   32.-                       
                                    II tase –   38.-                       
                                   III tase –   45.-                        
 

AVALDUSE  JA  CV  BLANKETTIDE vormid on võimalik leida:  http://www.eok.ee/content/treenerite-kutseandmise-alusdokumendid

 

 

 

 

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |