Uudised » Teated » Koroonapiirangute muudatused alates 7. veebruarist

Kultuuriministeerium edastab alates 7. ja 14. veebruarist kehtima hakkavad COVIDiga seotud muudatused, mis mõjutavad ka sporditegevust. Uuendatud juhend avaldatakse hiljemalt 11. veebruaril, sest ei ole mõistlik kõiki praegu kehtivaid ning alates 14. veebruarist kehtima hakkavaid tingimusi hetkel juhendis topelt kajastada.

       Lähikontaktsete laste ja noorte karantiinireeglid:

Alates 7. veebruarist ei pea vaktsineerimata lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma, kui neil puuduvad haigustunnused. Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis või noorsootööasutuses.

Koroonaviiruse leviku monitoorimiseks jätkub kiirtestimine üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes kaks korda nädalas. Positiivse testitulemuse või haigustunnuste esinemise puhul tuleb jääda koju.

Tuleb arvestada, et erand ei kehti nendel juhtudel, kui lapse või õpilase kontakt COVID-19 haigega toimus mujal kui nimetatud asutustes, näiteks pereringis. Sellisel juhul rakendub karantiinikohustus.

Karantiinikohustus välismaalt saabujatele:

Alates 7. veebruarist kohaldatakse isikutele, kes on 12- kuni 18-aastased, samu meetmeid ja piiranguid kui üle 18-aastastele. Alates 7. veebruarist kehtib isikutele, kes on 12-aastased ja vanemad, ühtne kord, mille kohaselt juhul, kui isik saabub riigist, mis ei ole tumepunane ehk mille haigusjuhtumite kohandatud määr on alla 300, ning ta ei ole vaktsineeritud ega COVID-19 haigust läbi põdenud, ei kohaldata talle riigipiiri ületamise järgset liikumisvabaduse piirangut, kui ta tõendab oma nakkusohutust tõendiga, mille kohaselt talle on tervishoiuteenuse osutaja teinud 72 tundi enne piiriületust SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 24 tundi enne Eestisse saabumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne. Juhul, kui 12-aastane või vanem isik ei esita vaktsineerimise, läbipõdemise või testi tõendit, kohaldatakse talle liikumisvabaduse piirangut 7 päeva. Kui 12-aastane või vanem isik saabub tumepunasest riigist ehk riigist, mille haigusjuhtude kohandatud määr on 300 või rohkem, ning ta ei ole vaktsineeritud või läbipõdenud, on ta kohustatud järgima liikumisvabaduse piirangut ning viibima 7 päeva.

Alates 14. veebruarist ei pea õpilased kontrollitud tegevustes osalemiseks esitama COVID tõendit:

Alla 18-aastastel ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saaval isikul, kes õpib üldharidus- või kutsekoolis, kaob nõue esitada kontrollitud tegevuses osalemiseks vaktsineerimis-, läbipõdemis- või testitõend. Spordi kontekstis tähendab antud muudatus seda, et noored saavad lisaks treenimisele ja võistlemisele osaleda tõendivabalt ka spordi- ja liikumisüritustel.

Tegevuse eest vastutav isik võib kontrollida isiku vanust, et veenduda, kas isikul on õigus tegevuses osaleda ilma COVID-tõendit esitamata või mitte. Samuti on 19-aastaste isikute puhul tegevuse eest vastutaval isikul õigus nõuda, et isik tõendaks ka oma õpilase staatust. Õpilase staatust saab tõendada ennekõike õpilaspiletiga, kuid aktsepteeritavad on ka muud dokumendid, mis võimaldavad veenduda, et isik on just käesoleval aastal üldharidus- või kutsekooli õpilane.

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |