Uudised » Teated » Eesti Saalihoki Liidu spordieetika koodeks

Euroopa spordieetika koodeks defineerib termini spordieetika läbi kahe aluspõhimõtte:

· õiglus

· sport kui individuaalse eneseteostamise areen

Õiglus viitab võistlusreeglite austamise vajadusele ning peab tagama võrdse võimaluse igaühele spordiga tegelemiseks. Spordi harrastamine peab järgima ausa mängu (fair play) reegleid ning olema vaba diskrimineerimisest. Lisaks antakse spordi kaudu igaühele enesearendamise ja enesekontrolli võimalus vastavalt tema võimetele.

Spordivõistlustega manipuleerimine ohustab spordi tulevikku sotsiaalse, kultuurilise, majandusliku ja poliitilise nähtusena ning seab kahtluse alla spordi olemuse, väärtuse ja usaldusväärsuse.

Eetikakoodeksi rikkumisteks loetakse järgmisi tegevusviise (Rahvusvaheline alaliit – IFF).

1.      Rahalised kihlveod, spordiennustused või panustamine oma mängudele. Rikkumiseks loetakse osapoole (sportlane, kohtunik, treener, abipersonal) panustamist iseenda mängule või panustamise soosimist.

2.      Kahtlusi tekitav sooritus loodetava kasu saamise eesmärgil.

3.      Mõne osapoole vastav juhendamine, julgustamine, kaasa aitamine panustamisele.

4.      Mõne osapoole mõjutamine reeglite rikkumiseks või sellele kihutamine.

5.      Teatud situatsiooni, mille peale on panustatud, tagamine/võimaldamine olukorras, kus seonduv isik on saanud või soovib saada kasu.

6.      Altkäemaks – kingituse, makse või mõne muu kasu andmine või vastu võtmine.

7.      Siseinformatsiooni kasutamine/levitamine panustamise eesmärgil.

8.      Märgatud rikkumisest mitteteavitamine.

9.      Koostöövalmiduse puudumine rikkumise uurimisel.

10.  Teiste isikute takistamine olukordade avastamisel/väljaselgitamisel – seda hinnatakse samaväärselt, nagu oleks inimene ise teo sooritanud.

11.  Koostöö mittetegemine antidopingu uuringutel või dopingujuhtumite menetlemisel.

12.  Keelatud ainete või meetodite kasutamine või omamine.

Ausa mängu põhimõtet järgides võidavad nii eraisikud, spordiorganisatsioonid kui ka ühiskond tervikuna.  Aus mäng hõlmab ausust, otsekohesust ning kindlat ja väärikat hoiakut, kui teised ei mängi ausalt. Lisaks sisaldab ausa mängu põhimõte lugupidamist nii võistkonnakaaslaste, kohtunike kui ka vastaste vastu nii võidu kui ka kaotuse korral. Aus mäng ei ole ainult võistleja õigus ja kohustus, see on ka treenerite, ametiisikute ja teiste spordiga seotud isikute panus sporti.

Käesolev dokument reguleerib seonduvate osapoolte käitumist Eesti Saalihoki Liidu  võistlussüsteemis ja selle täitmine on kohustuslik.

Rikkumistest ja tekkinud kahtlustest tuleb viivitamatult teavitada alaliitu ja tema distsiplinaarkomisjoni, kes menetleb juhtumeid oma pädevuse ja võimaluste piires, järgides käesolevat koodeksit, rahvusvahelisi ning kohalikke juhenddokumente, sealhulgas Eesti Olümpiakomitee poolt sätestatut. Vajadusel pöördub alaliit õiguskaitseorganite poole.

Euroopa spordieetika koodeks

Code of Sports Ethics

Juridical Regulations (IFF)

Spordiseadus

Spordivõistlustega manipuleerimise vastane Euroopa Nõukogu konventsioon

Eesti dopinguvastased reeglid

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |