Uudised » Saalihoki uudised » Tulekul treenerite kutseeksam

EOK saalihoki treenerite kutsekomisjon ja Eesti Saalihoki Liit korraldavad järjekordse kutseeksami,
kus tehakse üldainete kirjalik test (20 küsimust, 4 varianti, üks on õige) ja erialane test (20 küsimust, 4 varianti, üks on õige). 
 
Üldainete kohta on info olemas www.spordiinfo.ee.
 
Erialased küsimused pärinevad mängureeglitest, saalihoki algõpetuse õpikust ja muudest www.saalihoki.ee materjalidest ning 2008. aastal ilmunud TREENERITE TASEMEKOOLITUSE ÕPIKUST  http://treener.eok.ee/oppematerjal_vaata.php?id=164 
 
Praktilise eksami (näidistunni) läbiviimise vajaduse otsustab kutsekomisjon personaalselt iga eksamil osaleja suhtes.

Treeneritel, kellel lõpeb käesoleval aastal kutsetunnistuse kehtivus (www.spordiregister.ee), toimub kutse taastaotlemine samal ajal eksamiga intervjuu/vestluse vormis vastavalt kehtivale üldkorrale.

Täiendkoolitused (arvesse tulevad viimased 4 aastat), mis on toimunud väljaspool meie alaliitu, peavad olema tõendatud vastavate tunnistuste või õpinguraamatute koopiatega. Eesti Saalihoki Liidu viimase 4 aasta koolitustel osalemise kohta on vajalik märkida nendest osavõtu aeg ja koht, mille järel kontrollitakse osalemist vastavatest nimekirjadest ja lisatakse esitatud eksamiavaldustele vastavad märked. 
 
 
KUTSE
  
EESTI SAALIHOKI LIIDU TREENERITE  III - V TASEME KUTSEEKSAMID
 
Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Saalihoki Liit kuulutavad välja avalduste vastuvõtmise EKR III-V kutseeksamite sooritamiseks või kutse taastaotlemiseks.
 
Palume esitada Eesti Saalihoki Liidule järgmised dokumendid või nende koopiad:
- vormikohane avaldus
- isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
- haridust tõendava dokumendi koopia
- täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (viimased 4 aastat)
- vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)
- tööstaaži tõendamiseks koopia tööraamatust või tõend tööandjalt
 
Dokumentide esitamise tähtaeg: 24. november 2015. a teesalu@saalihoki.ee
 
Teooria eksami toimumine: 1. detsember  2015. a kl 15.00- 17.00 Spordiklubi Aeg, Sütiste tee 32 Tallinn.   
 
Kutseomistamistasu peab olema laekunud hiljemalt 1. detsembriks 2015.a Eesti Saalihoki Liidu arveldusarvele EE532200221010439110 Swedbank.
 
Kutseomistamistasud:                                                    
                                     I tase –   32.-                       
                                    II tase –   38.-                       
                                   III tase –   45.-                        
 
Avalduse ja CV blankettide vormid on võimalik leida: http://www.eok.ee/node/6532

 

 
Käesoleva aasta sügisel osales treenerite täiendkoolitusel Tartus 14 huvilist (6 naist ja 8 meest). Alustavate kohtunike koolitusest Tartus ja Tallinnas võttis osa 3 naist ja 4 meest.  

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |