Uudised » Meistrivõistluste uudised » Eesti meistrivõistluste juhend seisuga 29.07.20

Alaliidu võistluskomisjon on läbi vaadanud vaidlustused, mis saadeti lähtudes kodulehel 03.07.20 avaldatud esialgsest juhendist. Tänase seisuga on tehtud vastavad ja vajalikud muudatused. Sellega seonduvalt on avaldatud JUHEND seisuga 29.07.20.

Võistluskomisjoni ülevaade vaidlustustest.

Vaidlustus: Juhendi punkt 1.1 sõnastus "meeste teine liiga" tuleks muuta "harrastajate liiga", kuna punkti 9.5 kohaselt on ka naistel võimalik teises liigas osaleda. Otsus: jätta vaidlustus rahuldamata. Teine liiga on eelkõige mõeldud meeskondadele ning naiste osalemine peaks olema erandlik. Kui naistel on piisav huvi liigas osalemiseks, on võimalik moodustada eraldi naiste liiga.

 • Vaidlustus: Juhendi punktide 1.4, 4 ja 4.1 osas tehti ettepanek sõnastuse muutmiseks. Otsus: Jätta vaidlustus rahuldamata. Tegemist on stiili, mitte sisulise muutusega.

Vaidlustuste sisu:

1.4 Juhend lähtub rahvusvahelise alaliidu (IFF) ja Eesti Saalihoki Liidu
vastavatest dokumentidest ning kehtib koos rahvusvaheliste saalihoki *reeglite
ja nende tõlgendustega. *
*Tõlgendused kehtivad koos reeglitega.*
*Ehk siis "Mängimisel järgitakse IFF-i *poolt välja töötatud ning IIFF
poolt avaldatud Mängureegleid ( IFF Rules of the Game)."

4. PAREMUSJÄRJESTUSE ?*
*Võib olla VÕISTLUSSÜSTEEM on parem sõnastus.

4.1. Põhiturniiril ja alagruppides annab võit normaalajal 3, võit
lisaajal 2, kaotus lisaajal 1 ja kaotus 0 punkti. Normaalaja viigilise
tulemuse korral peetakse 10- minutiline lisaaeg „äkksurma“ põhimõttel 4
vs 4 väljakumängijat (+ väravavahid). Kui lisaajal väravani ei jõuta,
selgitatakse võitja karistusvisetega vastavalt mängureeglitele.
*Viigilise tulemuse korral põhiturniiril mängitakse 10- minutiline lisaaeg
4 vastu 4. *
*Lisaajal visatud värav lõpetab koheselt mängu. *
*Kui lisaaeg ei selgita võitjat, visatakse karistusvisked.*
*karistusvisked toimuvad vastavuses IFF reeglitele.*

 • Vaidlustus: juhendi p 9.3 termin „meeskond“ asendada terminiga „naiskond“.
  Otsus: rahuldada vaidlustus.
 • Vaidlustus: juhendi p 11.3 termin „duubelmeeskond“ asendada terminiga „duubelvõistkond“.
  Otsus: rahuldada vaidlustus.
 • Vaidlustus: juhendi p  11.13. Kuidas kohtunikud kinnitavad online protokolli? Selgitus: Kohtunikud vastutavad protokolli õigsuse eest ning neil on kohustus kontrollida pärast mängu protokolli sisu. Vajadusel tuleb protokolli muuta. Kui kohtunikul ei ole muudatusettepanekuid, siis online protokollis mäng lõpetatakse ning järelikult on protokoll kohtuniku poolt kinnitatud.  Otsus: jätta juhend muutmata.
 • Vaidlustus: juhendi p 12.2. Juhendi p 12.2 (registreerimistähtaja jooksul tuleb registreerida ka ametiisikud, maksimaalselt 7) ja saalihoki reeglite p 305 p 1 (iga meeskond võib protokolli märkida maksimaalselt 5 ametiisikut) vahel on vastuolu. Otsus: jätta juhend muutmata, kuna vastuolu puudub.
 • Vaidlustus: juhendi p 12.3. Kas termin „esiliiga“ tähistab nii naiste kui ka meeste esiliigat?  Kui meeste meistriliiga võistkond registreerib vähem kui 15 mängijat, siis kas meeskonda ei  registreerita meistriliigas? Võistluskomisjoni vastus mõlemale küsimusele: Jah.
 • Vaidlustus: juhendi p 14.7. Kui naiste esiliigasse ei registreeru piisavalt naiskondi ja esiliigat ei moodustata, siis kas vastavalt juhendi punktile 14.7 ettemaksu ei tagastata? Otsus: muuta punkti 14.7 ning sätestatada erand esiliiga naiskondadele.
 • Vaidlustus: juhendi p 20.1. Termin „pärast lõpuvilet“ asendada „pärast mängulõppu“. Selgitus: Mängu lõpuvile aeg on sätestatud mängu protokollis (lahter „mängu lõpp“), mistõttu on see tagantjärgi kontrollitav. Otsus: jätta vaidlustus rahuldamata.
 • Vaidlustus: juhendi p 20.2. Punktid 20.2.4 ja 20.2.5 mõjutavad distsiplinaarkomisjoni erapooletust. Otsus: jätta juhend muutmata. Selgitus: protest peab olema argumenteeritud ning distsiplinaarkomisjon peab aru saama, mis on protesti esitaja etteheide ning soovitav tulem. Distsiplinaarkomisjon ei ole seotud protestis sisalduvate argumentide ja ettepanekutega, vaid teeb otsuse iseseisvalt ning sõltumatult.
 • Vaidlustus: juhendi p 21.5. Muuta kohtunikule sätestatud saali ilmumise aja kohustus juhendis sätestatult 15 minutilt enne mängu ametlikku algust 30 minutile. Otsus: jätta vaidlustus rahuldamata.
 • Vaidlustus: juhendi p-d 21.6 ja 21.7. Juhendi alusel ei ole selge, mis saab juhul, kui kohtumisel ei ole kohtunikke. Otsus:  rahuldada vaidlustus ning lisada juhendisse punkt 21.8.
 • Vaidlustus: juhendis sisalduvad viited on valed.  Otsus: vaidlustus rahuldada, viited parandada.
 • Vaidlustus: juhendi p 12.1– registreerimise tähtajad liigades peaksid olema erinevad. Otsus: jätta vaidlustus rahuldamata. Selgitus: võistluskomisjonile jääb juhendi muutmise eesmärk arusaamatuks. Võistluskomisjoni eesmärk on tuua uue hooaja juhendi avalikustamise ning meistrivõistluste algusaeg varasemaks võrreldes eelmiste hooaegadega selleks, et tagada võistkondadele sobiv ajakava ning selgus uue hooaja osas. Lisaks kui 2020/2021 hooajaks ei registreeri piisavalt meeskondi meistriliigasse, peab võistluskomisjonil olema piisav aeg uue juhendi koostamiseks ning informatsiooni avalikustamiseks.
 • Vaidlustus: juhendi p 14.7 – kui meistriliigat ei moodustata ning tuleb ühtne liiga (PAF Saalihokiliiga), siis esiliigasse registreerinud meeskond peaks saama ettemaksu tagasi. Otsus: jätta vaidlustus rahuldamata. Selgitus: nimetatud küsimus on reguleeritud juhendi punktis 5.2.
 • Vaidlustus: juhendi p 14.3. Juhend sätestab toetuse üksnes meistriliigale, kuid võistlused katkesid ka teistes liigades. Miks ei tagata võrdset kohtlemist. Otsus: jätta vaidlustus rahuldamata. Selgitus: Valitsuse tasandil on määratud, et nimetatud toetus on mõeldud kõrgeimate liigade (s.t naiste ja meeste meistriliigade) toetamiseks.
 • Vaidlustus: Play-offides kohtuvad omavahel põhiturniiri paremusjärjestuse alusel parima koha ning viimase koha omanik. Kuue meeskonna osalemisel pääsevad kaks esimest meeskonda automaatselt poolfinaalidesse (omavahel mängivad 3 vs 6, 4 vs 5), *seitsme meeskonna osalemisel pääseb põhiturniiri esimene koht automaatselt poolfinaali, kaks viimast meeskonda mängivad välja 6-7 koha ning play-offis kohtuvad omavahel 2 vs 5 ja 3 vs 4 koht.* See tähendab, et poolfinaalis kohtuks kolm meeskonda (esimene + kaks võitjat). Otsus: rahuldada vaidlustus ja muuta juhendi punktis 6.4.
   

Üldine informatsioon: registreerimise tähtaeg on 14.08.2020. Täpsemad liiga koosseisud ja moodustatavad liigad selguvad pärast registreerimise tähtaja lõppu. On tõenäoline, et järgmisel hooajal jätkub PAF Saalihokiliiga.

Ülatoodud info ja juhend on saadetud meili teel meistrivõistlustest huvitatud klubide ja võistkondade esindajatele. Lisainfo: saluste@saalihoki.ee

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |