Uudised » Liidu otsused » Eesti Saalihoki Liidu distsiplinaarkomisjoni otsus 20.03.17

         Eesti Saalihoki Liidu distsiplinaarkomisjoni otsus 20.03.17/ OTSUS TÜHISTATUD ESHL JUHATUSE OTSUSEGA  27.03.17
 
 
Eesti Saalihoki Liidu distsiplinaarkomisjon koosseisus Ain Lillepalu, Sami Rahikainen ja Ott Järvela, vaadanud läbi 12. märtsil 2017 SK LINK/Saku ja EMÜ SK meeskondade vahel toimunud Eesti meistrivõistluste meistriliiga põhiturniiri kohtumise nr ML-36 kohta koostatud mänguprotokolli, raportid, seletuskirjad, pöördumised, videomaterjali ning arvestades 16. märtsil toimunud meistriliiga
klubide ja alaliidu juhatuse koosolekul käsitletut, tuvastas järgmist:
1. Kohtumine SK LINK/Saku - EMÜ SK tekitas klubides ja saalihoki ringkondades pahameele, kuna oli tekkinud kahtlus, et mängu kolmandal kolmandikul mängiti EMÜ SK poolt stiilis, mis viitas soovile mitte võita, s.t manipuleerida mängutulemusega eesmärgiga saada poolfinaalideks sobivam vastane.
2. Komisjon tõdeb, et otsuse tegemine antud olukorras on keeruline, kuna eelnimetatud juhtum on meie alaliidu süsteemis esmakordne. Laekunud tõendid ei anna paraku oluliselt faktilist kinnitust, vaid põhinevad valdavalt hinnangutel nii neutraalsetelt pealtnägijatelt kui huvitatud osapooltelt. Puuduvad tõendid mängutulemusele rahalise panustamise kohta. Samuti ei ole komisjon saanud kirjalikke tunnistusi asjaosalistelt, et neid on sunnitud kõnealune kohtumine kaotama. Kohtumise kohtunikud ei ole mängu käigus jaganud mängu stiili taunivaid ja enneaegsele lõpetamisele viitavaid hoiatusi ning karistusi. Olukorra erakordsuse tõttu on komisjon arvestanud eelkõige komisjoni liikme Sami Rahikaineni hinnanguga, kes on aastaid tegev samalaadsete teemade käsitlemisega IFF ja Soome alaliidu tasandil. Komisjon on tutvunud rahvusvaheliste näidetega analoogiliste juhtumite puhul.
3. Kuna kirjeldatud tegevus kohtumise viimasel kolmandikul on põhjustanud saalihokile mainekahju ja kahtlused jäävad, on komisjon seisukohal, et EMÜ SK käitumine väärib taunimist sellise olukorra tekitamise eest.
 
Lähtuvalt ülaltoodust otsustas Eesti Saalihoki Liidu distsiplinaarkomisjon järgmist:
1. Kuna EMÜ SK-l on pidamata põhiturniiri neljanda ringi kohtumine Sparta Team Automaailma meeskonnaga ja nimetatud kohtumise ning eelnevalt kõnealuse kohtumise nr ML-36 vahel on otsene seos põhiturniiri järjestuse kujunemisel, määrata selle kohtumise tulemuseks EMÜ SK kaotus 0:5. Nimetatud tulemus välistab EMÜ SK võimaliku soovi saada poolfinaalvastane stiiliga, mis on antud
küsimuses teemaks. Seetõttu neljanda ringi kohtumist EMÜ SK- Sparta Team Automaailm ei peeta.
2. Teha alaliidu juhatusele ettepanek kaaluda EMÜ SK meeskonna vastutava isiku Pavel Semenovi jätkamist naiste koondise peatreenerina, kuna nimetatud kohal tegutsemine eeldab eeskujuks olemist nii sisuliselt kui avalikult.
3. Komisjon juhib kõikide klubide tähelepanu sellele, et on lubamatu ja ebasportlik harrastada mängustiili, millest tõuseb hulgaliselt kahtlusi ja avalik pahameel. Arvestades arvukaid pöördumisi tõdeb komisjon, et praegust otsust on võimalik ümber vaadata, kui esitatakse faktidel põhinevad kaalukad tõendid, mis võivad viidata õigusrikkumistele ja millega tegelevad edasi õiguskaitseorganid.
 
Distsiplinaarkomisjoni esimees Ain Lillepalu
Liikmed Sami Rahikainen, Ott Järvela

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |