Uudised » Liidu otsused » Eesti Saalihoki Liidu 30.06.14 üldkoosoleku protokoll

Eesti Saalihoki Liidu üldkoosolek 30.06.2014

Tallinn, Automaailma saal

Liikmeid: 26

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi (80011466), Maitimi Spordiklubi (80074805), Spordiklubi Aeg (80079205), Nõmme Tenniseklubi (80005945), Jõgeva Spordiklubi Tähe (80051106), Viskoosa  Spordiklubi (80043182), Jäneda Spordiklubi (80052399), Tallinna  Spordiselts Kalev (80031960), Spordiklubi Terves Kehas Terve Vaim (80192479), Pärnu Saalihokiklubi (80179616), Spordiklubi Saku Fortuna (80198453), Spordiklubi Sinimäe (80013962), SK Favoriit (80221904), MTÜ Tamsalu EBE (80228823), Keila Saalihokiklubi (800246904), Järvamaa Saalihokiklubi (80249481), Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi Sihtasutus (9005834), Eesti Maaülikooli Spordiklubi (80037537), SK Augur (80243923), SK Noorus (80222005), SK  Sparta (80272741),  Viljandi SHK (80262702), Valga SHK (80254045),  Tartu SHK (80240669), SK TVK Leegid (80348361),  SK J.J.PS (80362622)

Esindatud : 14

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi, Maitimi Spordiklubi, Spordiklubi Aeg, Nõmme Tenniseklubi, Tallinna Spordiselts Kalev,  Jõgeva SK Tähe, Pärnu Saalihokiklubi, SK  Sinimäe,  SK Favoriit,  MTÜ Tamsalu EBE,  Järvamaa Saalihokiklubi, SK Noorus, SK Sparta,  SK J.J.PS.  SK Augur esindaja hilines.

Päevakord:

1. Avamine ja tagasivaade tegevusperioodile

2. ESHL 2013. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine

3. ESHL 2014. a eelarve kinnitamine

4. ESHL juhatuse liikmete valimine

5. Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused

Koosoleku algus 16.05

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Ain Lillepalu ja protokollijaks Meelis Aab.

Ettepanek (A. Lillepalu): häältelugemise komisjon valida vajaduse tekkimisel. Ettepanek ühehäälselt vastu võetud.

 

 

 

1.      Avamine ja tagasivaade tegevusperioodile

 

Ülevaate kvoorumist ja liikmelisusest andis T. Teesalu, kes informeeris, et vastavalt sooviavaldustele on juhatus uuteks liikmeteks võtnud SK TVK Leegid ja SK J.J.PS.

Tegevusaasta ülevaates (A. Lillepalu) käsitleti liidu tegevust eelmisest koosolekust tänaseni. Käsitleti meeste koondise tegutsemist, naiste koondise esinemist MM- valiktsüklis ja U19 meeskonna esinemist MM- finaalturniiril, samuti Eesti täiskasvanute ja noorte meistrivõistluste läbiviimist. Ettekandja andis ülevaate eelmisel üldkoosolekul tehtud ettepanekute täitmisest. Enamik neist on lahenduse leidnud või sellega tegeldakse.

                 2.      ESHL 2013. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine

 

T. Teesalu andis ülevaate 2013. a tegevusaruandest ja raamatupidamise poolt koostatud raamatupidamise aruandest, mis mõlemad on juhatuse ja revidendi poolt heaks kiidetud.

Vastavalt eelmisel üldkoosolekul avaldatud arvamusele oli tegevusaruandes välja toodud ka rohkem kriitilisi fakte ja mõningaid ebaõnnestumisi.

Otsustati ühehäälselt kinnitada tegevusaruannet ja raamatupidamise aruannet sisaldanud 2013. a majandusaasta aruanne.

 

3.      ESHL 2014. a eelarve kinnitamine

 

 

T. Teesalu andis ülevaate juhatuse poolt esitatud eelarve projektist.

2014 eelarve tulud on planeeritud 139 939 eurot ja kulud 139 805 eurot.

Tulude poolel on kasvanud Kultuuriministeeriumi toetus. Toetus liidu tegevusele on kasvanud summani 16 199 eur  (2011 oli 6351, 2012 11 432, 2013 12461), noortespordile on endiselt eraldatud 13 740 eur (2011 oli 11 185, 2012 13 086, 2013 13740). Noortespordi toetusest suunatakse 75% noorteklubidele, kes vastavad seatud nõuetele.

Meistrivõistluste läbiviimise tulud- kulud peaksid jääma eelmise aastaga samasse suurusjärku. Samuti on sarnases suurusjärgus liidu tegevus- ja tööjõukulud, millesse on ette nähtud kasutada ka kultuuriministeeriumi tegevustoetust.

Kasvanud on rahvusvahelised liikme- ja osalustasud sõltuvalt sellest, millised rahvusvahelised võistlused toimuvad (2011 oli 4563, 2012  11291, 2013 7580, 2014 eelarvesse on planeeritud 9000 eur).  

Otsustati ühehäälselt kinnitada 2014. a eelarve.

 

4.      ESHL juhatuse liikmete valimine

 

 

Juhatuse liikmete valimine oli kavas juba eelmisel üldkoosolekul, kuid seal tekkinud arutelu tulemusena otsustati lükata juhatuse valimised edasi järgmiseks üldkoosolekuks ning seniks pikendada senise juhatuse volitusi kuni uue juhatuse valimiseni. Põhikirja järgi saab 5 aastaks valitavas juhatuses olla 1 kuni 9 liiget. Enne uue juhatuse valimist otsustati kaasata uue juhatuse liikmekandidaatide esitamise protsessi võimalikult palju liikmesklubisid. Kandidaatide esitamise tähtaeg oli 20.08.13. Esitatud kandidaadilt oli vajalik ka kirjalik nõusolek.

Ühtegi uut kandidaati otsingukuulutuse põhjal ei leidunud, samuti ei teinud liikmesklubid ühtegi ettepanekut kogu aasta vältel ja ka pärast üldkoosoleku väljakuulutamist kaks nädalat enne selle toimumist. Juhatuse omal initsiatiivil vesteldi uute juhatuse liikmete leidmiseks mitmete isikutega, kuid nende nõusolekut koosolekute vahelisel ajal saada ei õnnestunud.

Juhatus arvestas ka senise juhatuse liikme Tõnu Savi enne eelmist üldkoosolekut esitatud tagasiastumispalvega, kuid palus tal jätkata kuni uute liikmete valimiseni. Üldkoosolekul tänati Tõnu Savi tehtud töö eest.

Pärast toimunud arutelu pani  A. Lillepalu küsimuse hääletusele. Kuna uusi juhatuse liikmekandidaate ei leidunud, nõustus senine juhatus olude sunnil ja sama tööjaotusega jätkama 5- liikmelisena (A. Lillepalu, T. Teesalu, M. Aab, M. Iiskonmäki, M.Saksing). Revidendina nõustus jätkama Urmas Järg.

Otsustati ühehäälselt valida juhatuse liikmeteks Ain Lillepalu, Tõnis Teesalu, Meelis Aab, Mikko Iiskonmäki ja Marko Saksing. Revidendina jätkab ühehäälselt Urmas Järg.

      

 

5.      Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused

 

 

 

Toimus pooletunnine arutelu eelseisvatest meistrivõistlustest, saalihoki ja eriti naiste saalihoki probleemidest ja muudes küsimustes.

Koosoleku lõpp 17.45

Koosoleku juhataja                                  A. Lillepalu

Protokollija                                                M. Aab

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |