Uudised » Liidu otsused » Eesti Saalihoki Liidu 14.06.2012 üldkoosoleku protokoll

Eesti Saalihoki Liidu üldkoosolek 14.06.2012

 

Liikmeid: 27

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi (80011466), Spordiklubi Pro Sura (80039594), Maitimi Spordiklubi (80074805), Spordiklubi Aeg (80079205), Nõmme Tenniseklubi (80005945), Jõgeva Spordiklubi Tähe (80051106), Koeru Spordiklubi (80031471),  Viskoosa  Spordiklubi (80043182), Jäneda Spordiklubi (80052399), Tallinna  Spordiselts Kalev (80031960), Spordiklubi Terves Kehas Terve Vaim (80192479), Pärnu Saalihokiklubi (80179616), Spordiklubi Saku Fortuna (80198453), Spordiklubi Sinimäe (80013962), SK Favoriit (80221904), SK Ferrata (80233847), MTÜ Tamsalu EBE (80228823), Keila Saalihokiklubi (800246904), Järvamaa Saalihokiklubi (80249481), Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi Sihtasutus (9005834), Eesti Maaülikooli Spordiklubi (80037537), SK Augur (80243923), VK Noorus (80222005), Sparta SS (80272741),  Viljandi SHK (80262702), Valga SHK (80254045) ja Tartu SHK (80240669).

 

Esindatud : 19

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi, Spordiklubi Pro Sura, Maitimi Spordiklubi, Spordiklubi Aeg, Jõgeva Spordiklubi Tähe, Viskoosa Spordiklubi, Jäneda Spordiklubi, Tallinna Spordiselts Kalev,  Spordiklubi Terves Kehas Terve Vaim,  Spordiklubi Saku Fortuna ,  Spordiklubi Sinimäe,  SK Favoriit ,  SK Ferrata,  MTÜ Tamsalu EBE, Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi Sihtasutus,  SK Augur , VK Noorus,  Sparta SS, Viljandi SHK

 

 

 

Päevakord:

1. Avamine ja tagasivaade tegevusperioodile.

2. Liikmete vastuvõtmise, väljaarvamise ja ESHL võlglaste küsimus

3. ESHL 2011. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine

4. ESHL 2012. a eelarve kinnitamine

5. ESHL 2012-2016 arengukava vastuvõtmine

6. Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused

 

Koosoleku algus 14.38

 

Koosoleku juhatajaks valiti üksmeelselt Ain Lillepalu ja protokollijaks Meelis Aab.

Ettepanek häältelugemise komisjoni mitte valida. Ettepanek ühehäälselt vastu võetud.

 

 

1. Avamine ja tagasivaade tegevusperioodile (A. Lillepalu)

 

Ülevaates käsitleti liidu tegevust eelmisest koosolekust tänaseni. Käsitleti naiste koondise ja U19 koondise esinemist MM- tsüklis ning kiitvalt Auguri esinemist Euro karika finaalturniiril (2. koht), samuti Eesti täiskasvanute ja noorte meistrivõistluste läbiviimist. Ettekandja andis ülevaate eelmisel üldkoosolekul tehtud ettepanekute täitmisest. Enamik neist on lahenduse leidnud või sellega tegeldakse aktiivselt (liikmeskonna korrastamine, lastelaagrite korraldamine (5% täiskasvanute mv tasudest), toetused noorteklubidele (täiskasvanute üleminekutasude arvelt), koondiste treenerite konkursid, arengukava koostamine laias ringis töögruppides, eelarvete koostamised, parimate valimised jm)

Küsimused- vastused:

Kas 2015 U19 MM, mis toimub Singapuris, on ette nähtud IFF tugi? Vastus: ei ole teada

Noorte laagrite osas, et millised laagrid saavad toetuse (Viljandi SHK esindaja)?

Vastus: toimub 3 laagrit. U13 ja U15 laager juunis Jänedal, U17 korraldus on antud Tartule ja U19 Jõgevale augustis.

 

 

2. Liikmete vastuvõtmise, väljaarvamise ja ESHL võlglaste küsimus (T. Teesalu)

 

2011. a lõpuks avaldas 1 klubi ise soovi välja astuda (Elite Sport) ja 4 klubi (Järveotsa Gümnaasiumi Spordiklubi, Triumf, Liider, Los Toros) pole alaliidu töös osalenud umbes 10 aastat, mistõttu juhatus arvas nad liikmeskonnast välja.

14. 06. 12 toimunud juhatuse koosolekul arvati välja sooviavalduse alusel Viimsi Kepp (avaldus 2012 talvel) ja TÜ Akadeemiline Spordiklubi (avaldus 2012 kevadel).

Ääsmäe Koolispordi Klubi on likvideeritud, mistõttu alaliitu enam ei kuulu.

Eesmärk peaks olema tuua kõik meistrivõistlustel osalejad ja saalihokiga tegelejad  liidu liikmeks.

Võlglastega on olukord paranenud. Liit on aksepteerinud põhjendatud maksetähtaja pikendusi.

Suurim võlglane Jõgeva Tähe on võlgnevusi  järjepidevalt vähendanud.

Probleemsed endiselt:  SK Maasikas, Noorus, Ferrata.

Küsimused:

kas võlglased lasta mängima?

kas uued võistkonnad lubada mängima enne deposiidi maksmist?

Vastus: käsitleme teemat meistrivõistluste koosolekul ja fikseerime juhendiga.

 

 

 

3. ESHL 2011. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine (T. Teesalu)

 

T. Teesalu andis ülevaate 2011. a tegevusaruandest ja raamatupidamise poolt koostatud raamatupidamise aruandest, mis mõlemad on juhatuse poolt heaks kiidetud. Kuulati ära revidendi akt, mis andis liidu tegevusele heakskiitva hinnangu.

Otsustati kinnitada tegevusaruannet ja raamatupidamise aruannet sisaldanud 2011. a majandusaasta aruanne ühehäälselt ning volitada juhatust selle allkirjastama ning esitama äriregistrile.

Küsimused- vastused:

Kas ja millistel alustel on reaalne saada olümpiamängudele (Auguri esindaja)? Vastus: tõenäoliselt saaks see juhtuda mõne teise ala arvelt, kuna osalejate arv on OM- l piiratud. Optimistlikum võimalus oleks 2024-2028.

Millised on võimalused riigipoolseks toetuseks HMN, Kultuurkapitali ja muude fondide kaudu (Auguri esindaja)? Vastus: taotlusi esitatakse pidevalt, kuid tulemused on ettearvamatud.

 

 

4. ESHL 2012. a eelarve kinnitamine (T. Teesalu)

 

2012 eelarve tulud on planeeritud 132 078 eurot ja kulud 131 820 eurot.

Oluliselt kasvavad rahvusvahelised liikmemaksud (8850.- euroni).

Tulude poolel on kasvanud Kultuuriministeeriumi toetus seoses arvutusmeetodi muutusega. Toetus liidu tegevusele kasvas summani 11 432.- (2011 oli 6351.-), noortespordile 13 086.- (2011 oli 11 185.-)

Otsustati kinnitada 2012. a eelarve ühehäälselt.

 

 

 

5. ESHL 2012-2016 arengukava vastuvõtmine (T. Teesalu)

Töö tehti ära töögruppides. Septembris Viimsis, novembris Tamsalus, jaanuaris Ääsmäel ja mais Jänedal.

Oli moodustaud 4 töörühma- kohtunikud, treenerid, võistlused ja noored. Tehti SWOT analüüsid, mille alusel juhatus koostas tegevuskava 2012-2016.

Üldkoosolekul toimus arengukava tutvustus ning esitati küsimus Ääsmäe esindaja poolt eesmärgistatud tegevuste täitmise mõõdetavuse osas. Otsustati, et vajadusel saab arengukava edaspidi veel täiendada.

Otsustati kinnitada 2012-2016 arengukava 18 poolthäälega. Erapooletuid 1. 

 

 

6. Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused (M. Aab, T. Kivisilla, A. Liksor, I. Sööt, H. Ilves jt)

 

Peakohtunikule esitati küsimus, millal kohtunikud kokku saavad? Samas esitas Viskoosa esindaja T. Kivisilla poolt kutse Hiiumaale 07.07, kui toimub Viskoosa CUP.

Küsimus Auguri esindajalt: kust võimalik raha küsida koondisele ja meeskondadele? Vastus: ei ole küsitud Tallinna linnalt, sealt aga soovitatakse küsida klubidel. KOV käest küsida on mõistlik eelkõige klubidel. Liit küsib KULKA, HMN, EOK.

Samuti võib küsida klubi paralleelselt ka HMN- lt ja kohalikelt Kulka osakondadelt. Maakohad (kuni 4000 elanikku) ka Leader programmidest.

Kuidas on tulevikumõtted koolinoorte turniiridega (Sparta esindaja)? Vastus: pärast 2005 Kalevi Spordihalli festivali on igal aastal toimunud Koolispordi Liidu võistlused. Viimastel aastatel on J. Kauri eestvõttel toimunud turniirid taas suuremalt ja viimasel aastal ka kolmes tsoonis üle Eesti+ finaalturniir Tartus.

Otsustati, et meistrivõistluste koosolek toimub juuli teise pooles. Tähelepanu alla tuleb muuhulgas võtta kohtunike tagaside ja mängudest loobumise temaatika.

 

Koosoleku lõpp 17.14

 

 

 

Koosoleku juhataja                                  A. Lillepalu

Protokollija                                                M. Aab

 

 

 

 

  

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |