Uudised » Liidu otsused » Eesti Saalihoki Liidu 29.06.2017 üldkoosoleku protokoll

Eesti Saalihoki Liidu üldkoosolek 29.06.2017

Tallinn, GoHotel Shnelli koosolekusaal

Liikmeid: 26

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi (80011466), Maitimi Spordiklubi (80074805), Spordiklubi Aeg (80079205), Nõmme Tenniseklubi (80005945), Jõgeva Spordiklubi Tähe (80051106), Viskoosa  Spordiklubi (80043182), Jäneda Spordiklubi (80052399), Tallinna  Spordiselts Kalev (80031960), Spordiklubi Terves Kehas Terve Vaim (80192479), Pärnu Saalihokiklubi (80179616), Spordiklubi Sinimäe (80013962), SK Favoriit (80221904), MTÜ Tamsalu EBE (80228823), Järvamaa Saalihokiklubi (80249481), Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi Sihtasutus (9005834), Eesti Maaülikooli Spordiklubi (80037537), SK Augur (80243923), SK Noorus (80222005), SK  Sparta (80272741), Viljandi SHK (80262702), Valga SHK (80254045), Tartu SHK (80240669), SK TVK Leegid (80348361),  SK J.J.PS (80362622), SK Tahmaküla United (80332905), SK GAP Spordiklubi (80374950)

Esindatud: 15

Maitimi Spordiklubi, Spordiklubi Aeg, Nõmme Tenniseklubi, Jäneda Spordiklubi,  Tallinna Spordiselts Kalev, SK Sinimäe,  SK Favoriit,  Ääsmäe KSSA, SK Noorus, SK Sparta, SK J.J.PS, SK Tahmaküla United, SK GAP Spordiklubi, Eesti Maaülikooli Spordiklubi, Valga SHK

Päevakord:

1. Avamine ja tagasivaade tegevusaastale

2. ESHL 2016. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine

3. ESHL 2017. a eelarve kinnitamine

4. ESHL tegevussuundade kava pikendamine

5. Noorte saalihokivarustuse konkursi võitjate selgumine

6. Ülevaade Eesti meistrivõistluste ettevalmistamisest

7. Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused

Koosoleku algus 16.20

Koosoleku juhatajaks valiti Ain Lillepalu ja protokollijaks Meelis Aab.

Ettepanek (Ain Lillepalu): päevakord kinnitada, häältelugemise komisjoni esialgu mitte valida; valida vajaduse tekkimisel. Ettepanekud ühehäälselt vastu võetud.

       1.      Avamine ja tagasivaade tegevusperioodile

Tegevusaasta ülevaates käsitles A. Lillepalu alaliidu tegevust eelmisest koosolekust tänaseni, sealhulgas meeste koondist  MM- valikturniiril ja  -finaalturniiril, naiste koondist MM- valikturniiriks ettevalmistumisel ja Läti liigas kaasamängimisel ning U19 meeskonna esinemist MM- valikturniirill, samuti Eesti täiskasvanute ja noorte meistrivõistluste läbiviimist.  A. Lillepalu peatus pikemalt MM- valikturniiri korraldamisega seonduval, kuna turniir õnnestus nii sportlikus kui korralduslikus mõttes ja aitas väga palju kaasa saalihoki propageerimisele. Esitati küsimus Peterburi naiskonna jätkuvast osalemisest naiste liigas. A. Lillepalu vastus: ei ole teada, kas Venemaa esindused saavad IFF- lt loa, kuna ollakse võlgu.

       2.      ESHL 2016. a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine

T. Teesalu andis ülevaate 2016. a tegevusaruandest ja raamatupidamise poolt koostatud raamatupidamise aruandest, mis mõlemad on revidendi poolt heaks kiidetud. Pikemalt arutati alaliidu võlglastega seonduvalt, milles Jõgeva SK Tähe, SK Noorus ja SHK Tartu Tornaado pidevad võlguolemised häirisid kõiki üldkoosolekul osalejaid. Esitati küsimus rahvusvahelise kohtunikupaari ettevalmistamise kohta. T. Teesalu vastus: protsess on käimas ja loodetavasti järgmisel rahvusvaheliste kohtunike nimetamisel IFF- i poolt see realiseerub. Otsustati ühehäälselt kinnitada tegevusaruannet ja raamatupidamise aruannet sisaldanud 2016. a majandusaasta aruanne.

3.      ESHL 2017. a eelarve kinnitamine

T. Teesalu andis ülevaate juhatuse poolt esitatud eelarve projektist. Otsustati ühehäälselt kinnitada 2017. a eelarve.

4.      ESHL tegevussuundade kava pikendamine

T. Teesalu andis ülevaate juhatuse poolt värskendatud tegevussuundade kava pikendamise vajalikkusest ja tegi ettepaneku, et üldkoosolek võtaks vastu üldise raamdokumendi 2017-2021 ning juhatus koos komisjonidega viiks sisse konkreetsed tegevused tegevussuundade kavas olevate ülesannete täitmiseks. Tekkinud arutelu käigus küsis EMÜ SK esindaja  võimaluse kohta ülesannete täitmise hindamise osas ning Jäneda SK esindaja täitmise tähtaegade kohta. Otsustati ühehäälselt tegevussuundade kava kinnitada ja edasi tegutseda võimalikult kiiresti.

5.      Noorte saalihokivarustuse konkursi võitjate selgumine

Juunikuus toimunud algajatele tasuta mängukeppide jagamise projektis osales kokku 11 kooli, klubi ja spordihoonet. Projekti kureerinud M. Terasmaa andis üldkoosolekule teada juhatuse soovist eraldada komplektid kõigile taotlejatele. Üldkoosolek toetas seda üksmeelselt.

6.      Ülevaade Eesti meistrivõistluste ettevalmistamisest

M. Aab andis ülevaate esialgsetest plaanidest ja teatas soovist peakohtuniku roll üle anda. Arutleti meistrivõistluste süsteemi üle ning otsustati ühehäälselt minna edasi meistriliiga ja esiliigaga. Koosolek volitas juhatuse liiget Mikko Iiskonmäki’t ja liikmesklubi esindanud Remo Merimaad välja töötama uus võistlussüsteemi projekt ning esitama selle meistrivõistluste  klubidele. Osalejad võtsid teadmiseks, et naiste klubide ühendnaiskond osaleb taas Läti naiste liiga põhiturniiri kahes ringis. Arutleti treenerikoolituste ja kohtunike olukorra üle ja rahvusvahelise kohtunikepaari ettevalmistamise osas.

       7.      Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused

       Toimus vaba arutelu rühmiti eelseisvatest meistrivõistlustest ja treenerikoolitusest.

       Koosoleku lõpp 19.00

       

       Koosoleku juhataja                                  A. Lillepalu

       Protokollija                                                M. Aab

Teised uudised

Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |